DLACZEGO O INTERESY BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ NALEŻY WALCZYĆ W BRUKSELI I CO MOŻNA DZIĘKI TEMU OSIĄGNĄĆ?

Koło unijnej legislacji obraca się powoli, ale w dobrym dla nas kierunku i to jest najważniejsze. W dniach 24-25 listopada 2022 r. Prezes Zarządu PIPS – p. Marek Górecki przebywał w Brukseli, biorąc udział w dwóch ważnych dla naszej branży spotkaniach. Były to posiedzenie w siedzibie Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC) oraz spotkanie uczestników projektu dialogu społecznego na forum UE, dotyczące zmian w przemyśle lekkim. Z obu tych wizyt wynika wspólny, korzystny dla nas wniosek. Następuje zmiana myślenia w kwestii bezpieczeństwa rynku wewnątrzunijnego, w tym ochrony miejsc pracy – zwłaszcza w małych i średnich firmach. Dotychczasowe działania, które podejmowaliśmy w ramach legislacji krajowej, nie dawały oczekiwanych efektów....