KAWAŁKI SKÓR POPRODUKCYJNYCH – DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

Firma produkująca wysokiej jakości meble tapicerowane ma na magazynie nadwyżki w postaci dużej ilości skór, będących resztkami poprodukcyjnymi.  Obecnie jest to 6 000 ton surowca.

RODZAJ SKÓR:

  • Anilina
  • Semianilina
  • Pigmentowane
...

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2021

PIPS PROMUJE NAJLEPSZE PRAKTYKI W BRANŻY OBUWNICZEJ NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM

Polska Izba Przemysłu Skórzanego była współorganizatorem dwóch międzynarodowych konferencji dotyczących praktyk zawodowych w branży obuwniczej, które odbyły się 14 czerwca 2021 oraz 14 lipca 2021 r. w formule online w otwartym dostępie. Spotkania były częścią unijnego projektu „Implementing Best Practices to Increase the Attractiveness of the Footwear Sector” (Social Dialogue Project ref. VS/2019/0037) we współpracy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC), Assocalzaturifici i IndustriAll. Projekt ma na celu wdrożenie praktyk, które przyciągną i zatrzymają młodych ludzi w sektorze obuwniczym, a także pokażą pozytywny wizerunek branży. Konferencje skupiły kilkunastu interesariuszy sektorowych z całej Europy na różnych poziomach (od małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, związki zawodowe, izby branżowe, placówki edukacyjne i szkoleniowe po władze publiczne), co przyczyniło się do wymiany wiedzy, dzielenia się najlepszymi praktykami i pomysłami w celu promowania i wzmocnienia systemu praktyk zawodowych w europejskim sektorze obuwniczym (ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Polski, Portugalii i Hiszpanii). Podczas spotkania zostały zapewnione tłumaczenia symultaniczne. W ramach powyższego projektu Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowała w czerwcu 2021 r. dwie videokonferencje z udziałem kadry pedagogicznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

...

DNI OBUWIA POLSHOES, 28-29 WRZEŚNIA 2022, KRAKÓW

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy na najważniejsze targi biznesowe dla branży obuwniczej i skórzanej w Polsce – Dni Obuwia POLSHOES w Krakowie 28-29 września 2022. Targi odbywają się wiosną oraz jesienią, regularnie od 2006 roku. Obecnie organizowane są w nowoczesnym obiekcie targowym EXPO – Kraków, gdzie przygotowywana jest ekspozycja na powierzchni 5000 m2.

...

KAMPANIA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM – WNIOSEK O WYŁĄCZENIE SKÓRY Z PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA UE WS. ŁAŃCUCHÓW DOSTAW WOLNYCH OD WYLESIANIA

W związku z mającym się odbyć w dniu 12 września 2022 r. posiedzeniem plenarnym w Parlamencie Europejskim, dotyczącym m.in. naszej branży, prowadzimy obecnie kampanię wśród polskich eurodeputowanych ws. konieczności wyłączenia skóry z projektu rozporządzenia dot. łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania.

W naszym oficjalnym stanowisku jednoznacznie wskazujemy, że skóra jako surowiec będący jedynie produktem ubocznym sektora spożywczego, ma minimalne przełożenie na produkcję bydła i nie może być traktowana jako czynnik powodujący wylesianie i degradację lasów.

...