2021: GLOBALNY RYNEK OBUWIA ODRADZA SIĘ PO PANDEMII, ALE WCIĄŻ JEST DALEKI OD REKORDOWEGO POZIOMU

W 2021 roku światowa produkcja obuwia wzrosła o 8,6%, przekraczając 22 miliardy par. Niemniej jednak produkcja jest nadal o 2 miliardy par poniżej poziomu sprzed pandemii.

Na poziomie kontynentalnym pandemia nie przerwała tendencji do geograficznej koncentracji produkcji. Przemysł obuwniczy nadal jest silny w Azji, gdzie produkowanych jest prawie 9 na 10 par butów, co daje 88% udziału w światowym rynku.

Chiny pozostają największym na świecie producentem obuwia (54,1%), ale ich udział w światowej produkcji powoli spada na korzyść innych krajów azjatyckich, zwłaszcza Wietnamu.

W 2021 r. konsumpcja obuwia per capita silnie odbiła w Ameryce Północnej (+1,0 pary), ale w Europie ożywienie było znacznie słabsze (+0,3 pary). Spożycie obuwia na mieszkańca waha się od 1,4 pary w Afryce do 5,3 pary w Ameryce Północnej.

W 2021 r. konsumpcja obuwia w Azji stanowiła ponad połowę (56,1%) światowej konsumpcji, umacniając jej pozycję. Na kolejnych miejscach znalazły się Ameryka Północna i Europa z odpowiednio 14,9% i 13,3%.

Chiny i Indie są liderami na największych rynkach konsumenckich obuwia i razem odpowiadają za prawie jedną trzecią światowej konsumpcji. Na trzecim miejscu plasują się Stany Zjednoczone, główny gracz w branży, już w pełni sił po COVID-19, a import i konsumpcja zanotowały wartości sprzed pandemii.

Unia Europejska, traktowana jako jeden region, stanowi czwarty co do wielkości rynek konsumencki obuwia z 1 871 milionami par w 2021 roku.

PRODUKCJA SKIEROWANA NA RYNKI ZEWNĘTRZNE NA NAJNIŻSZYM POZIOMIE OD DEKADY

Po nagłym spadku w 2020 r.(-19,2%) z powodu pandemii COVID-19, ilość wyeksportowanego na całym świecie obuwia częściowo wzrosła w 2021 r. (+7,4%) i wyniosła 13 miliardów par. W ubiegłym roku eksport stanowił 58,8% obuwia produkowanego na całym świecie, co jest najniższym wynikiem od dekady.
Ogólny schemat rozmieszczenia geograficznego eksportu obuwia nie zmienił się w ciągu ostatniej dekady: Azja jest miejscem pochodzenia ponad 4 na 5 par eksportowanych butów. Europa pozostaje daleko w tyle, choć udało jej się zwiększyć swój udział o 3 punkty procentowe, głównie kosztem Azji.
Chiny nadal z bardzo dużym marginesem są niekwestionowanym liderem w eksporcie obuwia, ale od ponad 10 lat powoli tracą udział w rynku na rzecz innych krajów azjatyckich. Wietnam, największy sukces w branży obuwniczej w ciągu ostatniej dekady, stanowi obecnie około 10% światowego eksportu.

ŚREDNIA ŚWIATOWA CENA OBUWIA W EKSPORCIE PO RAZ PIERWSZY PRZEKRACZA 11 DOLARÓW

Średnia cena eksportowa pary obuwia wzrosła w 2021 roku o ponad 6% do 11,07 dolarów, najwyższego poziomu w historii. Wydaje się, że pandemia COVID-19 wzmocniła trend wzrostu cen, który był widoczny przez całą poprzednią dekadę.

UDZIAŁ ESKPORTU OBUWIA TEKSTYLNEGO SPADŁ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

Do 2018 roku obuwie tekstylne gwałtownie zwiększało swój udział w światowym handlu, zbliżając się do jednej trzeciej całości, zarówno pod względem ilości, jak i wartości. Wydaje się jednak, że w ciągu ostatnich 3 lat trend ten wyhamował, a udział obuwia tekstylnego ustabilizował się, a nawet nieznacznie spadł.

Obuwie z gumy i tworzyw sztucznych prowadzi pod względem wielkości eksportu, stanowiąc prawie połowę całego światowego eksportu, ale obuwie skórzane jest nadal najważniejszą kategorią pod względem wartości i stanowi 37,7% całości.

Źródło: World Footwear