2020: TRUDNY ROK DLA ŚWIATOWEJ PRODUKCJI OBUWIA, ALE LEPSZY NIŻ NAJGORSZE PROGNOZY

Światowa produkcja obuwia spadła o 15,8% w 2020 r. Pandemia COVID-19 poważnie uderzyła w branżę obuwniczą, a w 2020 r. produkcja spadła o prawie 4 miliardy par, wymazując cały skumulowany wzrost osiągnięty w ciągu ostatniej dekady.
Pomimo wpływu COVID-19 geograficzny rozkład produkcji obuwia nie został naruszony. Przemysł obuwniczy nadal jest silnie skoncentrowany w Azji, gdzie produkowanych jest prawie 9 na 10 par butów. Nawet przy globalnej pandemii Azji udało się zwiększyć swój udział w światowej produkcji o 0,2 punktu procentowego.
Chiny pozostają największym na świecie producentem obuwia (54,3%). Jednak w 2020 roku azjatycki gigant zmniejszył produkcję o ponad 2 miliardy par i systematycznie traci swój udział w światowej produkcji (o jeden punkt procentowy). Odzwierciedla to przesunięcie produkcji do innych krajów azjatyckich.
W 2020 roku światowy eksport obuwia spadł o 19% w porównaniu z poprzednim rokiem, co dało najniższą wartość zarejestrowaną w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Poprzednie prognozy były bardziej pesymistyczne, a Światowy Panel Ekspertów ds. Obuwia wskazywał nawet na spadek światowej konsumpcji obuwia w 2020 roku o ponad 20%. Ostateczne liczby na rok 2020 w rozwiniętych krajach Europy i Ameryki Północnej pokrywają się z tymi przewidywaniami. Azja i kraje słabiej rozwinięte przewyższyły jednak pokładane w nich oczekiwania, co przyczyniło się do mniejszego spadku w ujęciu globalnym.
COVID-19 miał silny wpływ na konsumpcję obuwia w rozwiniętych gospodarkach Ameryki Północnej i Europy, przyczyniając się do skrócenia różnicy między konsumpcją per capita na kontynentach. Niemniej jednak nadal istnieją istotne różnice geograficzne we wzorcach konsumpcji. Na jednego mieszkańca Afryki przypada 1,5 pary obuwia, podczas gdy w Ameryce Północnej będzie to już 4,3 pary.
W 2020 r. konsumpcja w Azji stanowiła ponad połowę (55,8%) całkowitej światowej konsumpcji. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Europa i Ameryka Północna odpowiednio z 13,6% i 13,1%.
Unia Europejska, traktowana jako jeden region, stanowi czwarty co do wielkości rynek konsumencki obuwia, na którym w 2020 r. zużyto 1 763 mln par. Pod wpływem Brexitu i pandemii Unia Europejska spadła o dwie pozycje w rankingu.
Całkowita ilość obuwia wyeksportowanego w 2020 r. (12,1 mld par) spadła o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim, co dało najniższy wynik zarejestrowany w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W ujęciu wartościowym spadek był mniejszy (14 %), ale i tak spowodował, że całkowity eksport powrócił do poziomu z 2013 r.
Pandemia COVID-19 zakłóciła międzynarodowe łańcuchy dostaw, co doprowadziło do zmniejszenia odsetka eksportowanej produkcji, który spadł z 62% do 59%.
Azja nadal jest źródłem większości eksportowanego obuwia, ale jej udział w światowym rynku powoli spada w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Trend ten utrzymał się w 2020 roku. To samo dzieje się z każdym innym kontynentem poza Europą, której udział w światowym eksporcie wzrósł o prawie 4 punkty procentowe od 2011 roku. Odzwierciedla to wysoką intensywność handlu wewnątrz naszego kontynentu i silny proces integracji na tym obszarze.
Chiny pozostają niekwestionowanym liderem w eksporcie obuwia, ale w 2020 roku po raz pierwszy Wietnam przekroczył 10% światowego eksportu. Pod względem wartości Wietnam stał się nawet największym eksporterem obuwia tekstylnego, wyprzedzając Chiny.
Zmiany średniej ceny obuwia w eksporcie nadal wykazywały niemal liniową tendencję wzrostową, rosnąc średnio o 3,3% rocznie od 2011 roku. W 2020 r., pomimo negatywnych tendencji w obszarze popytu wynikających z pandemii COVID-19, wzrost cen przyspieszył do 6%, a średnia cena obuwia w eksporcie po raz pierwszy przekroczyła kwotę 10 dolarów.
Po dekadzie wzrostu, udział obuwia tekstylnego w światowym eksporcie w ciągu ostatnich 2 lat zmniejszył się w ujęciu ilościowym, chociaż ustabilizował się w ujęciu wartościowym, odzwierciedlając wzrost cen tego typu obuwia.
Obuwie skórzane nieznacznie zwiększyło swój udział ilościowy w tym samym okresie, najwyraźniej odwracając tendencję spadkową, którą wykazywało od początku XXI wieku, i stabilizując swój udział wartościowy.
Źródło: World Footwear 2021