Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

Misja

Misją Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego jest kreowanie silnego ekonomicznie i organizacyjnie przemysłu skórzanego w Polsce i wspomaganie jego działań na arenie międzynarodowej. Izba wspiera swoich członków poprzez współpracę z władzami krajowymi i lokalnymi, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem przemysłu skórzanego. Podejmujemy inicjatywy zmierzające do ochrony krajowego rynku przed nieuczciwą konkurencją, jak również prowadzimy szeroko pojęte działania promocyjne polskiego przemysłu skórzanego.

Izba jest członkiem Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC. Uczestniczymy również w pracach Europejskiej Konfederacji Producentów Skór i Odzieży Skórzanej COTANCE.

Dzięki współpracy z tymi instytucjami mamy bezpośredni dostęp do informacji branżowych, opracowań, danych statystycznych, badań marketingowych, przepisów i uregulowań prawnych.

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

OFERUJE:

 • ochronę i reprezentację sektora wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej
 • promocję polskich firm sektora skórzanego
 • reklamę firm w materiałach reklamowych Izby oraz serwisach internetowych,
 • usługi Sądu Polubownego,
 • możliwość nawiązania kontaktów handlowych.

ORGANIZUJE:

 • wyjazdy zagraniczne na targi branżowe,
 • misje gospodarcze połączone z wystawiennictwem targowym,
 • spotkania branżowe służące konsolidacji sektora,
 • szkolenia specjalistyczne dla branży.

PROWADZI:

 • kampanie promocyjne i medialne promujące polskich producentów i podkreślające walory zdrowotnościowe i jakościowe polskiego obuwia,
 • Klub Rzeczoznawców PIPS w specjalnościach: obuwnictwo, garbarstwo, futrzarstwo i odzież skórzana, kaletnictwo, maszyny i urządzenia przemysłu skórzanego,
 • działania promocyjne na rzecz upowszechniania szkolnictwa zawodowego w przemyśle skórzanym/obuwniczym, w tym filmy reklamowe,
 • branżowy portal internetowy www.pips.pl,
 • stały monitoring statystyczny sektora skórzanego.

WSPÓŁPRACUJE:

 • z organizacjami międzynarodowymi: Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC) z siedzibą w Brukseli, której jest stałym członkiem od 1999,
 • z Komisją Europejską - jesteśmy członkiem Wspólnej Inicjatywy (PAKT) dla Normalizacji Europejskiej,
 • z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców - ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN, którego jest stałym członkiem od 2017r.
 • z władzami krajowymi i agencjami rządowymi: Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 • z jednostkami naukowo - badawczymi sektora skórzanego, a w szczególności z Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Instytutem Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie oraz z uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi: Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu, Politechniką Łódzką, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Zespołem Szkół Przemysłu Skórzanego w Krakowie, Zespołem Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • z ogólnopolskimi czasopismami branżowymi: "Światem Butów" (na łamach tego miesięcznika posiadamy stałą rubrykę informacyjną "Wieści z PIPS", w której przedstawiamy najciekawsze wydarzenia branżowe), "Przeglądem Włókienniczym - Włókno Odzież Skóra",
 • prasą ogólnopolską - m.in. "Gazetą Wyborczą", "Pulsem Biznesu".

KOORDYNUJE:

 • 2012-2014 międzynarodowy projekt badawczy pn. "Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych" o akronimie FOOTyWEAR w ramach inicjatywy Cornet (www.footywear.pips.pl),
 • 2015-2017 międzynarodowy projekt edukacyjny "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne (www.shoesmadeineu.eu)

Przynależność do naszej organizacji to gwarancja wiarygodności Waszej Firmy, zarówno pośród firm sektora skórzanego, jak również innych branży.

Przynależność do Izby to duże wyróżnienie i prestiż, który wzmacnia i podkreśla potencjał Firmy - Wnioskodawcy ubiegającego się o otrzymanie dotacji unijnej.

Promocja polskiego przemysłu skórzanego jest głównym i najważniejszym założeniem jakie stawia przed sobą Izba realizując swoje poszczególne działania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu