Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego

ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź

tel: +48 42 636-12-21
fax: +48 42 636-09-24
e-mail: sekretariat@pips.pl

NIP 725-001-19-65

Bank PEKAO SA VI O/Łódź
Nr: 77 1240 3031 1111 0000 3426 7310

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu