Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

European Shoemaker

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

WŁADZE IZBY 2016-2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2016r. podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi Członkowie Izby większością głosów wybrali Władze Izby na kolejną 4-letnią kadencję.

W oddzielnym głosowaniu ponownie Prezesem Izby został wybrany Pan JAN GÓRALCZYK reprezentujący firmę obuwniczą ARKA z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wybrany Zarząd Izby został zaprzysiężony w składzie:
Pan MARIUSZ BABRAL - V-ce Prezes - reprezentujący firmę M.B. MARKET Ltd. Sp. z o.o.
Pan BOGUSŁAW WOŹNIAK - V-ce Prezes - reprezentujący INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
Pani MONIKA ORLIŃSKA - Członek Zarządu - reprezentująca firmę DAKOMA Sp. z o.o.
Pan PIOTR SZOSTAK - Członek Zarządu - reprezentujący firmę MSU S.A.
Pan MAREK GÓRECKI - Członek Zarządu - reprezentujący firmę PHU KIM s.c.
Pan JULIAN SZYDŁOWSKI - Członek Zarządu - reprezentujący firmę eSKa J.Szydłowski, J.Kłaput Sp.j.

Członkowie Izby wybrali również nowy skład Komisji Rewizyjnej Izby w osobach:
Pani BARBARA NOSKOWICZ - Przewodnicząca Komisji
Pan PAWEŁ KARPIŃSKI - Członek Komisji
Pan JÓZEF LECHOWSKI - Członek Komisji

2016-06-09 21:23:20

POSZUKIWANY
KIEROWNIK PRODUKCJI OBUWIA

Firma: United Bridal Factory

Stanowisko: Kierownik produkcji obuwia

Miejsce pracy: województwo śląskie / Częstochowa

Aplikacje: ag@unitedbridal.pl

Pobierz szczegóły

2016-05-19 21:46:47

APEL DO BRANŻY
POSZUKUJMY RAZEM PRZYSZŁYCH OBUWNIKÓW

Z satysfakcją zawiadamiamy, iż Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017 do klas:

 • 4-letniego Technikum - kształcącego w zawodzie technik obuwnik
 • 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej - o specjalności obuwnik

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli zakładów obuwniczych - także tych niezrzeszonych w PIPS - o zaangażowanie w rekrutację kandydatów (absolwentów gimnazjum) do powyższych klas. Każdemu pracodawcy, który pozyska nowego ucznia, chcemy stworzyć szansę zawarcia umowy z dyrekcją szkoły o przeprowadzenie praktyk zawodowych w swoim zakładzie. Wprowadzamy w szkole programy konstrukcyjne, wykorzystywane na potrzeby kształcenia w obecnych i przyszłych zakładach obuwniczych. Podczas zdobywania wiedzy teoretycznej uczniowie z odległych zakątków Polski otrzymają zakwaterowanie w szkolnym internacie.

Mamy zamiar wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie ilości godzin praktycznej nauki zawodu, która naszym zdaniem jest konieczna do osiągnięcia odpowiedniego poziomu nauczania. Poza znajomością języków obcych (angielskiego i włoskiego), zasad konstrukcji i projektowania oraz podstaw marketingu, niezbędne jest opanowanie wiedzy z zakresu: technologii, materiałoznawstwa i maszynoznawstwa obuwniczego, cholewkarstwa, produkcji kopyt, spodów, podeszew, podpodeszew, zakładek, obcasów.

Liczymy na wsparcie całej branży skórzanej, by właściwie wykształcić przyszłą kadrę obuwniczą.

Dotychczas z inicjatywy PIPS i lokalnych władz zostały uruchomione już dwie klasy technikum kształcącego w zawodzie technik obuwnik:
- pierwsza w roku szkolnym 2014/2015
- druga w roku szkolnym 2015/2016

Mamy zgodę na utworzenie pełnych klas obuwniczych (w przypadku wymaganej ilości uczniów), a także na kształcenie pojedynczych uczniów w klasach wielozawodowych.

2016-05-14 08:40:17

"RYŁKO" NA MISJI GOSPODARCZEJ W KAZACHSTANIE

Członek Izby - firma "Ryłko" z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, która od 1964r. specjalizuje się w produkcji obuwia skórzanego, jako jedyna reprezentowała Polskę podczas pierwszej europejskiej misji gospodarczej do Ałmaty (Kazachstan) w dniach 4-5 kwietnia 2016r. We wspomnianej misji, której zadaniem było wsparcie internacjonalizacji branżowych przedsiębiorstw sektora MŚP, łącznie uczestniczyło 36 europejskich firm obuwniczych z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Francji, Holandii, Austrii, Polski i Portugalii. Po stronie kazachskiej udział wzięli detaliści, dystrybutorzy i importerzy, jak również przedstawiciele lokalnych mediów, izb, stowarzyszeń i organów rządowych.
2016-04-25 21:47:44

MAT-ECO-SHOES 2016

Polska Izba Przemysłu Skórzanego objęła patronat nad XIV Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną MAT-ECO-SHOES 2016. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji będą: Innowacje, inteligentne technologie, zdrowie i ekologia w przemyśle obuwniczym i skórzanym. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 listopada 2016.

Zobacz szczegóły

2016-05-05 20:57:42

Zawod obuwnik

SĄD POLUBOWNY PRZY PIPS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9.02.2016r. funkcjonuje Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego, prowadzony przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o.

Podstawowe korzyści z tytułu skorzystania z usług Sądu Polubownego przy PIPS, prowadzonego przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o. to:

 • zachowanie koncyliacyjności,
 • szybkość postępowania - prawomocne rozstrzygnięcie aktualnie średnio w 19 dni zamiast dwóch i pół roku,
 • niższa opłata sądowa - 4% (+ VAT) zamiast 5%,
 • pełna poufność postępowania,
 • rozstrzyganie przez specjalistów obeznanych z daną problematyką.

Więcej na ten temat w zakładce Sąd Polubowny oraz na stronie www.meiar.pl

2016-03-07 20:21:38

IZBA KOORDYNATOREM PROJEKTU
SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Termin rozpoczęcia projektu to 1 października 2015r.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania w sektorze obuwniczym, dopasowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Pomysł na projekt wziął się z potrzeby podniesienia kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze obuwniczym, a także z konieczności wymiany starzejącej się kadry.

Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (Polska), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska), Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy), CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy).

Międzynarodowy skład konsorcjum gwarantuje wymianę doświadczeń między zaangażowanymi stronami, co będzie miało bezpośrednie przełożenie m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym, czy na ułatwienie znalezienia zatrudnienia przez uczestników szkolenia.

PIPS jako koordynator będzie prowadzić działania związane z analizą przemysłu obuwniczego, monitorować przebieg projektu i osiągnięte rezultaty oraz wdrożenia pilotażowe, a także zorganizuje dwa spotkania przy "okrągłym stole" na szczeblu międzynarodowym.

W ramach projektu realizowane będzie m.in. szkolenie teoretyczne (za pośrednictwem platformy e-learningowej) oraz szkolenie praktyczne na stanowisku pracy. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie podręcznika do nauki zawodu obuwnika.

Projekt adresowany jest do instytucji edukacyjnych, sektora MŚP oraz stowarzyszeń (zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim), a także do młodych ludzi, chcących szkolić się w zawodzie obuwnika.

2015-09-09 18:42:52

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO
ZA ROK 2014

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2014. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo - importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl.

Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2014
 • Import z Chin w latach 2013/2014
2015-08-18 19:36:45

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu