Kontakt

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Adres

ul. Zgierska 73
91-462 Łódź

 

Dane kontaktowe

tel: +48 42 636-12-21
fax: +48 42 636-09-24

e-mail: sekretariat@pips.pl

Pozostałe dane

NIP 725-001-19-65

Bank PEKAO SA VI O/Łódź
Nr: 77 1240 3031 1111 0000 3426 7310

Formularz kontaktowy