Dołącz do nas

Zapraszamy do uczestnictwa w pracach Izby. Wypełnione deklaracje prosimy przesłać papierowo na adres biura Izby lub elektronicznie: sekretariat@pips.pl

Prosimy również o zapoznanie się ze statutem Izby: Statut PIPS