seminaria branżowe

DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADRY MENEDŻERSKIEJ SEKTORA SKÓRZANEGO I POKREWNYCH – PANEL DYSKUSYJNY, 24 KWIETNIA 2018 – ŁÓDŹ

W imieniu LEAMAN i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Doskonalenie kwalifikacji kadry menedżerskiej sektora skórzanego i pokrewnych”, który odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018 o godz. 15:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną Europejskie Ramy Kwalifikacji dla menedżera przemysłu skórzanego i pokrewnych, opracowane przez międzynarodowy zespół projektu (Grecja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Rumunia, Włochy). Przy ich tworzeniu uwzględniono istniejące krajowe ramy kwalifikacji. Wykorzystano także wnioski z opracowanego wcześniej raportu na temat oczekiwanych kompetencji kadry tego sektora oraz doświadczenia współpracy firm z jednostkami naukowymi i szkoleniowo-doradczymi w krajach partnerskich.

Przedstawione zostaną również informacje o działaniach sieci Enterprise Europe Network dla międzynarodowej współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości mailowo lub telefonicznie: tel. 42 630 36 67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl

 

...

NOWE PERSPEKTYWY DLA BRANŻY PRZEMYSŁU MODY – 18 STYCZNIA 2018, WARSZAWA

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu pn. „Nowe perspektywy dla branży przemysłu mody”, które odbędzie w Warszawie, 18 stycznia 2018 (czwartek), w godz. 11:00-15:00, Szkoła Wyższa VIAMODA, ul. Arabska 7A, główna aula budynku B. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo m.in., jak sfinansować nowoczesne zaplecze do szkolenia praktycznego przy współpracy szkół i przedsiębiorców, a także jak skutecznie promować rozwój kwalifikacji zawodowych przemysłu mody. Udział jest bezpłatny. Swoją obecność wystarczy potwierdzić wysyłając e-mail na adres: anna.kunaszyk@eurokreator.eu...

SEMINARIUM KONSULTACYJNE DLA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO – 19 GRUDNIA 2017, KRAKÓW

W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium konsultacyjnym, skierowanym do przedstawicieli przemysłu skórzanego. Seminarium odbędzie się 19 grudnia 2017 r. (wtorek) w godz. 10:30-15:00 w Krakowie, ul. Przemysłowa 13/1U. Początek spotkania będzie mieć charakter informacyjny – będziemy chcieli poruszyć temat praktyk uczniowskich w naszej branży, a także porozmawiać o ewentualnych planach utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rejonie Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice. Chcielibyśmy unowocześnić obecny system kształcenia zawodowego, by stał się on bardziej efektywny z punktu widzenia przedsiębiorców. Udział w spotkaniu weźmie również p. Anna Diawoł-Sitko – przedstawiciel Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, odpowiedzialnego za wdrażanie programu, w ramach którego finansowane są tego typu projekty. Prelegentka wyjaśni, na czym polegać będzie utworzenie i wyposażenie wspomnianego Centrum oraz przybliży zasady jego funkcjonowania. W dalszej części spotkania dyskusji poddane zostaną zapisy wstępnego projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu mody. Na potrzeby tego przedsięwzięcia przeprowadzono wywiady z przedsiębiorcami, przedstawicielami szkół, uczelni wyższych i instytucji szkoleniowych. Przeanalizowano informacje zawarte w programach nauczania, materiałach szkoleniowych, jak również ofertach pracy. Z uwagi na fakt, że spójność i kompletność dokumentu zapewni jedynie oparcie się na wiedzy i doświadczeniu ekspertów oraz praktyków z poszczególnych obszarów wchodzących w skład sektora,...

1 3 4 5

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)