działania izby

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO z siedzibą w Łodzi W ROKU 2011

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO z siedzibą w Łodzi W ROKU 2011

ZNAKOWANIE SKÓR I WYROBÓW SKÓRZANYCH

Europejska Konfederacja Skór i Odzieży Skórzanej COTANCE podjęła szereg działań mających na celu wprowadzenie europejskiego ustawodawstwa regulującego zasady opisu i znakowania skór oraz wyrobów skórzanych. W ramach współpracy PIPS zwróciła się do Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki o wsparcie tej inicjatywy. Wprowadzenie definicji skóry oraz określenie zasad nakazujących właściwe znakowanie wyrobów skórzanych ograniczałoby zjawisko określania produktów skóropodobnych mianem skór naturalnych. Wiąże się to niejednokrotnie z celowym wprowadzaniem konsumentów w błąd, a jednocześnie osłabia marketingowy przekaz pojęcia „skóra”. Wprowadzenie Europejskiego Systemu Regulującego Opisywanie Skór i Znakowanie Wyrobów Skórzanych poprawi konkurencyjność sektora oraz znacznie ułatwi wymianę handlową w ramach Wspólnoty.

BADANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZNĄCE OZNAKOWANIA WYROBÓW SKÓRZANYCH

Wnioski składane przez Europejską Konfederację Skór i Garbarzy (COTANCE) oraz Europejską Konfederację Obuwniczą (CEC) kierowane przy współpracy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (PIPS) do Komisji Europejskiej zaowocowały podjęciem przez Komisję prac dotyczących oznakowania wyrobów skórzanych. W ramach kontynuacji tych działań Komisja Europejska przeprowadzała badanie mające na celu zgromadzenie informacji dotyczących istniejących uregulowań i norm występujących w poszczególnych krajach członkowskich oraz zebranie opinii na temat oczekiwanych rozwiązań w tym zakresie wśród przedstawicieli branży.

...

CO ZROBILIŚMY W 2010 ROKU DLA BRANŻY SKÓRZANEJ?

CO ZROBILIŚMY W 2010 ROKU DLA BRANŻY SKÓRZANEJ?

W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA – WYRÓŻNIENIE JAKOŚCI POLSKIEGO OBUWIA

Ostatnie 12 miesięcy 2010 roku minęły pod hasłem „W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA”. Polska Izba Przemysłu Skórzanego podjęła szereg działań mających na celu promocję polskiego obuwia.

W pierwszej kolejności w dniu 10 marca 2010 roku został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym znak W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA SWIATA.

Mając na uwadze promocje branży oraz podnoszenie zdolności konkurencyjnych polskich wyrobów przemysłu skórzanego Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego zaproponował firmom możliwość uzyskania prawa do posługiwania się tym znakiem. Z tej możliwości między innymi skorzystały już cztery firmy. Idąc za przykładem firmy BEFADO Fabryki Bielskich Zakładów Obuwia, która we wspaniały sposób rozpoczęła kampanię promującą znak W Polskich Butach Dookoła Świata, serdecznie zapraszamy kolejne firmy do utożsamiania się z ideą znaku.

Znakiem „W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA” przyznawanym przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego firma Befado posługuje się od czerwca 2010 roku.

Dzięki temu znakowi firma BEFADO w prosty i czytelny dla odbiorcy sposób zaznacza, że jest polskim producentem i produkowane obuwie jest krajowego pochodzenia. Tym samym produkty firmy BEFADO łatwiej odróżniają się od obuwia importowanego –

...

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ POLSKĄ IZBĘ PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ROKU 2009

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ POLSKĄ IZBĘ PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ROKU 2009

CŁA ANTYDUMPINGOWE NA OBUWIE SKÓRZANE Z CHIN I WIETNAMU PRZEDŁUŻONE!!

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że wielomiesięczne wysiłki Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego przyniosły oczekiwany rezultat. W dniu 22 grudnia 2009r. została ogłoszona ostateczna decyzja Rady Europy w sprawie przedłużenia ceł antydumpingowych na obuwie importowane z Chin i Wietnamu na okres kolejnych 15 miesięcy.

(2009-12-22)

ODEPRZEĆ DEZINFORMACYJNĄ KAMPANIĘ IMPORTERÓW

Formalny etap dotyczący przedłużenia ceł antydumpingowych na obuwie skórzane importowane z Chin i Wietnamu został zakończony. Obecnie najistotniejszym elementem walki o przedłużenie ceł jest aktywna kampania lobbingowa i informacyjna, w której najważniejsze jest przedstawienie stanowiska europejskich producentów nie tylko w Parlamencie i Komisji Europejskiej, ale również opinii publicznej.

KONFLIKT O CŁA JESZCZE NIE ZAKOŃCZONY

(2009-11-24)
W dniu 19 listopada 2009r. odbyło się w Komisji Europejskiej głosowanie w sprawie utrzymania ceł antydumpingowych na skórzane obuwie importowane z Chin i Wietnamu

SALON „W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA”.

Branżę z tak wspaniałą tradycją i perspektywami powinny wspierać biznesowe wydarzenia w pełni profesjonalne, w optymalnym otoczeniu i skazane na… sukces. Kierując się takim przesłaniem Polska Izba Przemysłu Skórzanego i Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają Państwa w maju 2010 r. do Salonu „W polskich butach dookoła świata”,

...

Działania Izby w 2008

Działania Izby w 2008

PIERWSZA BITWA O CŁA WYGRANA!!!

Wysiłki Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego przy współpracy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego zostały docenione. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania poglądowego przeciwko nadmiernemu importowi obuwia z wierzchem skórzanym z Chin i Wietnamu.

Wniosek został złożony w dniu 30 czerwca 2008r. przez CEC w imieniu producentów reprezentujących powyżej 35% ogólnej wspólnotowej produkcji obuwia.

Europejska Konfederacja Obuwnicza wraz z Zrzeszeniami Producentów Wspólnotowych (w tym Polską Izbą Przemysłu Skórzanego) dostarczyła do Komisji Europejskiej dowody, że przywóz produktu objętego postępowaniem z Chińskiej Republiki Ludowej i z Wietnamu w dalszym ciągu wykazuje znaczny wzrost.

Nałożone w 2006 roku cła (przypomnijmy 16,5% na obuwie z Chin i 10% na Wietnam), których termin upływa 6 października br. zostają przedłużone na okres postępowania. Komisja Europejska wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

W toku dochodzenia zostanie ustalone, czy wygaśnięcie środków może doprowadzić do kontynuacji lub ponowienia dumpingu i ponownego zaistnienia szkody.

Dochodzenie zostanie zamknięte najpóźniej w terminie 15 miesięcy począwszy od dnia 3 października 2008r.

Rozporządzenie podstawowe nie prowadzi do zmiany poziomu obowiązujących środków, lecz pozwala podjąć decyzję o ich uchyleniu lub utrzymaniu.

...

1 2 3 4

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)