działania izby

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE DZIAŁANIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W ROKU 2014

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU FOOTyWEAR W RAMACH INICJATYWY CORNET

W listopadzie 2014 zakończył się realizowany od grudnia 2012 przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego przy współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz belgijskim Thomas More University projekt badawczy pn. „Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych” o akronimie FOOTyWEAR.

Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy Cornet.

Głównym celem projektu było opracowanie zasad konstrukcji innowacyjnych układów materiałowych, w tym kompozytów tekstylnych o bardzo dobrych parametrach higienicznych. Celem innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych opracowanych w wyniku realizacji projektu było usprawnienie technologii produkcji, zwiększenie bazy materiałowej i znaczące poprawienie jakości produkowanego obuwia, przede wszystkim o zastosowaniu specjalnym, np. dla stóp wrażliwych lub cukrzycowych.

Innowacyjnością projektu było również dążenie do udoskonalenia produkowanego obuwia. Projekt FOOTyWEAR umożliwi małym i średnim firmom wykorzystanie i zastosowanie osiągniętych w nim rezultatów we własnych procesach produkcyjno-technologicznych.

W ramach projektu sformułowano wytyczne dotyczące optymalnej konstrukcji technologiczno – materiałowej obuwia oraz właściwego doboru materiałów dla wytwarzania obuwia zdrowotnego, w tym dla diabetyków. Zapewniona została baza naukowej wiedzy dla firm zajmujących się produkcją obuwa ortopedycznego i zdrowotnego.

...

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W ROKU 2013

REALIZACJA PROJEKTU FOOTyWEAR W RAMACH INICJATYWY CORNET

Od grudnia 2012r. Izba realizuje projekt badawczy pod nazwą: Innowacyjne projektowanie obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych FOOTyWEAR, przy współudziale Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi (wykonawca badań) oraz Mobilab – K.H.Kempen University College z Belgii (koordynator międzynarodowy).

Na potrzeby realizacji projektu w zadaniu WP6 Analiza potrzeb, przygotowanie materiałów i dokumentów do badań przeprowadzono analizę częstotliwości zachorowań na cukrzycę i wynikającej z tego konieczności jej przeciwdziałania.

W ramach realizacji zadania WP7 Zbadanie komfortu użytkowania obuwia poprzez:

  • Zbadanie właściwości higienicznych materiałów stosowanych do produkcji obuwia
  • Zbadanie właściwości higienicznych i termoizolacyjnych układów materiałowych stosowanych do produkcji obuwia

prowadzone były prace badawcze, których celem jest zwiększenie bazy materiałowej i zaprojektowanie innowacyjnego obuwia o właściwościach dostosowanych do najbardziej wymagających klientów-zwłaszcza osób ze skłonnościami do chorób stóp. Materiał konstrukcyjny na cholewki powinien właściwie odprowadzać wilgoć z obuwia, aby nie doszło do nadmiernego napięcia skóry oraz do jej pękania oraz być miękki i elastyczny, aby niwelować ewentualne możliwości powstawania obtarć, ucisków i ran.

...

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO z siedzibą w Łodzi W ROKU 2012

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO z siedzibą w Łodzi W ROKU 2012

OPINIOWANIE DOKUMENTÓW Z MINISTERSTWA GOSPODARKI

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Instytutem Przemysłu Skórzanego przygotowała propozycję pisma skierowanego do Pani Minister Grażyny Henclewskiej. Powyższa inicjatywa została podjęta w ramach dalszych działań w MG. Współpraca z IPS rozpoczęła się w związku z akcją dotyczącą nagłośnienia znaczenia przemysłu skórzanego w kontekście nowych rozwiązań systemowych, projektów badawczych oraz analiz MG.

Projekt foresight technologiczny polskiego przemysłu „InSight2030”. W dokumencie tym zidentyfikowano 35 konkurencyjnych obszarów, a wśród nich 127 kluczowych technologii, których rozwój powinien przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu. Niestety, w powyższym akcie nie wskazano przemysłu skórzanego jako wyodrębnionego obszaru kluczowych badań.

Drugi dokument to projekt Analizy Konkurencyjności Sektorów Przemysłu Lekkiego, w którym pominięto istnienie i rangę izb gospodarczych. Sektor skórzany nie został w nich uwzględniony lub zawarte informacje nie są zgodne z prawdą i jednoznacznie stawiają branżę skórzaną jako przemysł bez przyszłości i najgorszy podsektor przemysłu lekkiego.

ZMIANY W ANALIZIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEMYSŁU LEKKIEGO W LATACH 2007-2010

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wniosła uwagi do przedstawionej Analizy Konkurencyjności, która w sposób nierzetelny przedstawiała sytuację polskiego przemysłu skórzanego a zaprezentowane dane statystyczne były nieprawdziwe.

...

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO z siedzibą w Łodzi W ROKU 2011

NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO z siedzibą w Łodzi W ROKU 2011

ZNAKOWANIE SKÓR I WYROBÓW SKÓRZANYCH

Europejska Konfederacja Skór i Odzieży Skórzanej COTANCE podjęła szereg działań mających na celu wprowadzenie europejskiego ustawodawstwa regulującego zasady opisu i znakowania skór oraz wyrobów skórzanych. W ramach współpracy PIPS zwróciła się do Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki o wsparcie tej inicjatywy. Wprowadzenie definicji skóry oraz określenie zasad nakazujących właściwe znakowanie wyrobów skórzanych ograniczałoby zjawisko określania produktów skóropodobnych mianem skór naturalnych. Wiąże się to niejednokrotnie z celowym wprowadzaniem konsumentów w błąd, a jednocześnie osłabia marketingowy przekaz pojęcia „skóra”. Wprowadzenie Europejskiego Systemu Regulującego Opisywanie Skór i Znakowanie Wyrobów Skórzanych poprawi konkurencyjność sektora oraz znacznie ułatwi wymianę handlową w ramach Wspólnoty.

BADANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZNĄCE OZNAKOWANIA WYROBÓW SKÓRZANYCH

Wnioski składane przez Europejską Konfederację Skór i Garbarzy (COTANCE) oraz Europejską Konfederację Obuwniczą (CEC) kierowane przy współpracy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (PIPS) do Komisji Europejskiej zaowocowały podjęciem przez Komisję prac dotyczących oznakowania wyrobów skórzanych. W ramach kontynuacji tych działań Komisja Europejska przeprowadzała badanie mające na celu zgromadzenie informacji dotyczących istniejących uregulowań i norm występujących w poszczególnych krajach członkowskich oraz zebranie opinii na temat oczekiwanych rozwiązań w tym zakresie wśród przedstawicieli branży.

...

1 2 3

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)