aktualności

EURO INFO TRAVEL

EURO INFO TRAVEL

To jednak nie jedyna forma wspierania firm sprzedających towary za granicą.
Wzrost eksportu będzie jednym z kryteriów oceny projektów inwestycyjnych, ubiegających się o wsparcie finansowe. Przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie lub wzrost eksportu będą premiowane. Na przykład w programie „Innowacyjna gospodarka” w działaniu 4.4 jeśli trzy lata po zakończeniu realizacji projektu eksport, zgodnie z deklaracją firmy, wyniesie powyżej 20 proc, wówczas wnioskodawca może liczyć na dodatkowe 5 pkt w ocenie projektu.
Oddzielnym narzędziem pomocy przedsiębiorcom, finansowanym bezpośrednio przez Komisję Europejską w ramach programów Asia-Invest, Al-Invest czy Pro-Invest, są misje gospodarcze organizowane przez centra Euro Info Center.

...

Dodatkowe punkty za przynależność do organizacji branżowych

Dodatkowe punkty za przynależność do organizacji branżowych

DLACZEGO WARTO WSTĄPIĆ DO POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO?

Potencjał wnioskodawcy przy składaniu wniosków o dotację to jedno z pojęć do opisu projektu i warunek otrzymania dotacji.
Pod tym pojęciem uwzględniany jest szereg czynników, które charakteryzują firmę.
Wbrew pozorom nie są to tylko wyniki finansowe, lecz także posiadane certyfikaty, nagrody, medale, wyróżnienia oraz w głównej mierze przynależność do organizacji branżowych.
Posiadanie takich elementów podnosi wiarygodność firmy i daje jej dodatkowe punkty przy ocenie wniosków dotacyjnych. ( na podstawie PARP).

...

Bruksela przytnie skrzydła Chinom

Bruksela przytnie skrzydła Chinom

Ministrowie finansów państw strefy euro wezwali Chiny by zredukowały nadwyżki w obrotach handlowych i zachęciły USA do obrony dolara. Zapowiedzieli również, że wyślą do Pekinu delegację w celu przedyskutowania kursów walutowych, a zwłaszcza następstw trwającej silnej aprecjacji euro wobec chińskiego Juana. Państwo Środka od dawna jest oskarżane o sztuczne utrzymywanie kursu swojej waluty na zaniżonym poziomie w celu wspierania własnego, wciąż silnie rosnącego, eksportu oraz podtrzymywania wysokiego wzrostu gospodarczego.

...

Firma z paszportem

Firma z paszportem

Unia nie przyznaje dotacji na wsparcie handlu rozumianego jako sprzedaż czy produkcja towarów. Wspiera udział przedsiębiorców w targach i w misjach zagranicznych, co pośrednio powinno się przyczynić do poprawy bilansu handlowego.
Najważniejszych narzędziem, mającym pomóc przedsiębiorstwom w rozwijaniu sprzedaży zagranicznej, będzie tzw. Paszport do eksportu – działanie będące częścią programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. Zostanie ono uruchomione prawdopodobnie na przełomie roku.
Przedsiębiorca korzystający z tego instrumentu otrzyma na początek 30 godzin bezpłatnego doradztwa. Potem ma do wyboru trzy z czterech dostępnych form pomocy:

  • wykonanie indywidualnych badań i ekspertyz sprawdzających możliwości wprowadzenia lub zwiększenia sprzedaży towarów i usług za granicą
  • dofinansowanie promocji na rynku docelowym (przygotowanie, druk i emisja materiałów, udział w targach i misjach gospodarczych)
  • wyszukiwanie i dobór partnerów zagranicznych
  • oraz uzyskanie wymaganych na danym rynku certyfikatów wyrobu.

W ramach paszportu do eksportu będzie można jednorazowo otrzymać maksymalnie 100tys. zł.

...

1 80 81 82 83

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)