aktualności

PAKT NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI DLA EUROPEJSKIEJ BRANŻY TEKSTYLNEJ, ODZIEŻOWEJ, SKÓRZANEJ I OBUWNICZEJ

Pakt Na Rzecz Umiejętności, który został uruchomiony w listopadzie 2020 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. W październiku 2020 r. odbyło się webinarium z udziałem CEC, Euratex i Cotance, aby przybliżyć tę inicjatywę i zamiar złożenia propozycji Paktu na rzecz umiejętności dla branż TCLF w oparciu o prace przeprowadzone w ramach Blueprint Skills4SmartTCLF 2030 ” (2020 10 20 Skills Agenda and Pact for Skills_CEC presentation Final).

Europejska Konfederacja Obuwnicza CEC została zaproszona przez Komisję do oficjalnego ogłoszenia Paktu na rzecz umiejętności między zainteresowanymi stronami z branży TCLF w dniu 16 marca 2021 r. Z tej okazji Komisja zorganizuje obrady okrągłego stołu, podczas których komisarz Thierry Breton, odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne rynku UE i komisarz Nicolas Schmit, odpowiedzialny za miejsca pracy i prawa socjalne, spotkają się z partnerami społecznymi TCLF, prezydencją portugalską i przedstawicielem VET, aby omówić priorytety dotyczące inwestycji w podnoszenie kwalifikacji / przekwalifikowywanie przedsiębiorstw TCLF. Wyniki / informacje zwrotne z okrągłego stołu zostaną uwzględnione w krajowych planach naprawy firm w związku z pandemią Covid, które określają priorytety działań i przydział budżetu, które państwa członkowskie UE zobowiązane są przedłożyć Komisji w kwietniu.

...

KOLEJNA INTERPELACJA POSELSKA W SPRAWIE BRANŻY OBUWNICZEJ

Dzięki staraniom Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego Posłowie: Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Krystian Kamiński, Janusz Korwin-Mikke, Jakub Kulesza, Dobromir Sośnierz i Michał Urbaniak skierowali do Prezesa Rady Ministrów interpelację w sprawie wsparcia dla branży obuwniczej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej: Treść interpelacji Serdecznie dziękujemy Panom Posłom za zaangażowanie w kwestie dotyczące naszego sektora....

TARCZA PFR 2.0 ROZSZERZONA O NOWE KODY

Jak poinformował  w dn. 2 lutego 2021 r. Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin, Rada Ministrów rozszerzyła Tarczę Finansową 2.0 o dziewięć kodów PKD, w tym:

-sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
-sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z).

Przypominamy, że w przypadku tarczy PFR, uprawniający do subwencji kod PKD nie musi być wpisany jako działalność przeważająca.

Nasze wysiłki nie poszły na marne. Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze więcej pozytywnych wieści dla naszej branży.

...

POSTĘP PRAC LEGISLACYJNYCH W KIERUNKU OBJĘCIA BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ PROGRAMEM WSPARCIA

Mamy zaszczyt poinformować, iż w wyniku naszych działań, licznych spotkań z przedstawicielami władz oraz masowej korespondencji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rekomenduje Radzie Ministrów rozszerzenie zarówno wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0, jak również możliwość umorzenia do 100% subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 na przedsiębiorców prowadzących następujące działalności gospodarcze: – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z); – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z). W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano właśnie projekty uchwał w tej sprawie: – https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/…/r6233146,Projekt…https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/…/r930493693,Projekt… W dalszym ciągu kontynuujemy nasze działania, aby pomocą zostali objęci producenci obuwia (PKD 15.20.Z). Mamy tu silne wsparcie ze strony branży odzieżowej, który walczy o uwzględnienie w tarczy krajowych producentów odzieży i nasze argumenty są tu niemal identyczne. Z satysfakcją odnosimy się do tego, że wsparcie ma otrzymać handel, ale nie jest to stan zadowalający, gdyż pomoc dla handlu oznacza przekierowanie części strumienia finansowego do importerów, a my oczekujemy wsparcia polskich firm produkcyjnych. Jest to silny argument i będziemy go wykorzystywać w dalszych rozmowach z władzami, już w najbliższych dniach. Naszym niezmiennym celem jest jednocześnie objęcie Tarczą 2.0 wszystkich firm powiązanych łańcuchem dostaw w procesie produkcji obuwia i sprzedaży gotowych wyrobów....

1 2 3 4 82

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)