aktualności

WORLD FOOTWEAR BUSINESS CONDITIONS SURVEY

Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi opiniami na temat obecnej sytuacji w branży obuwniczej i oceny głównych skutków COVID-19. Zapraszamy do wzięła udziału w nowej edycji badania World Footwear Business Conditions Survey, które zajmie maksymalnie 5 minut. Link do ankiety...

PIPS INTERWENIUJE WS. PROGRAMU POLSKI ŁAD

W związku z procedowanym obecnie projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2021 roku, zwróciliśmy się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego o uwzględnienie naszego stanowiska w sprawie ustawy Polski Ład, w szczególności w kontekście przepisów zwiększających składkę zdrowotną opłacaną przez przedsiębiorców i osoby samozatrudnione do 9%.

Z licznych konsultacji, jakie odbyliśmy z właścicielami firm zrzeszonych w naszej Izbie lub z nią współpracujących wynika, że podniesienie składki jest odbierane jako niemal 50-procentowa podwyżka podatku dochodowego. Dla małych, rodzinnych firm produkcyjnych, które w naszej branży dominują, będzie to poważny czynnik hamujący ich rozwój czy też przyczyniający się do ich likwidacji. Od wielu już lat klimat gospodarczy jest niekorzystny dla naszego sektora. Rynek kieruje się głównie zasadą szybkiego zysku – liczy się wielkość zainwestowanego kapitału i niska cena zakupu towaru. To daje przewagę dużym sieciom handlowym, specjalizującym się w imporcie towarów konsumpcyjnych, głównie z rynków azjatyckich. Polskie firmy, które przetrwały na rynku, muszą sprostać tej konkurencji, oferując przy tym obuwie lepsze jakościowo, o lepszych własnościach użytkowych niż większość towarów importowanych.

...

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO ZA ROK 2020

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2020. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo – importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskają Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl

Analiza obejmuje:

  • Dane produkcyjne sektora obuwniczo-skórzanego,
  • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym,
  • Liczbę przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wyprawy skór, produkcji toreb i produkcji obuwia z podziałem na województwa w latach 2019-2020,
  • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów,
  • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie,
  • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2020,
  • Import z Chin w latach 2019/2020.
...

2020: TRUDNY ROK DLA ŚWIATOWEJ PRODUKCJI OBUWIA, ALE LEPSZY NIŻ NAJGORSZE PROGNOZY

Światowa produkcja obuwia spadła o 15,8% w 2020 r. Pandemia COVID-19 poważnie uderzyła w branżę obuwniczą, a w 2020 r. produkcja spadła o prawie 4 miliardy par, wymazując cały skumulowany wzrost osiągnięty w ciągu ostatniej dekady. Pomimo wpływu COVID-19 geograficzny rozkład produkcji obuwia nie został naruszony. Przemysł obuwniczy nadal jest silnie skoncentrowany w Azji, gdzie produkowanych jest prawie 9 na 10 par butów. Nawet przy globalnej pandemii Azji udało się zwiększyć swój udział w światowej produkcji o 0,2 punktu procentowego. Chiny pozostają największym na świecie producentem obuwia (54,3%). Jednak w 2020 roku azjatycki gigant zmniejszył produkcję o ponad 2 miliardy par i systematycznie traci swój udział w światowej produkcji (o jeden punkt procentowy). Odzwierciedla to przesunięcie produkcji do innych krajów azjatyckich. W 2020 roku światowy eksport obuwia spadł o 19% w porównaniu z poprzednim rokiem, co dało najniższą wartość zarejestrowaną w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Poprzednie prognozy były bardziej pesymistyczne, a Światowy Panel Ekspertów ds. Obuwia wskazywał nawet na spadek światowej konsumpcji obuwia w 2020 roku o ponad 20%. Ostateczne liczby na rok 2020 w rozwiniętych krajach Europy i Ameryki Północnej pokrywają się z tymi przewidywaniami. Azja i kraje słabiej rozwinięte przewyższyły jednak pokładane w nich oczekiwania, co przyczyniło się do mniejszego spadku w ujęciu globalnym....

1 2 3 86

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)