Aktualności

25 WRZEŚNIA 2020 DOŁĄCZ DO AKCJI #DZIENSZPILEK

Akcja społeczna #DzienSzpilek zainicjowana rok temu przez Moliera2 skierowana jest do osób z całego kraju. Wystarczy, że w najbliższy piątek 25 września 2020 r. umieścisz na swoim koncie na portalu Instagram lub Facebook autorskie zdjęcie w formie postu, ukazującego szpilki (założone lub nie) wraz z hashtagiem „#DzienSzpilek”. W ramach Akcji za szpilki uważa się buty na obcasie o wysokości co najmniej 5 cm. Za każde takie zdjęcie organizator akcji Moliera2 przekaże na rzecz fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową z siedzibą we Wrocławiu kwotę 2 zł. Każdy uczestnik może tylko raz wykonać zadanie. Regulamin akcji dostępny tutaj...

STANOWISKO KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. MADE IN

W ramach programu prac na 2020 r. Komisja Europejska zapowiedziała wycofanie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, które zawierało propozycję przepisu dotyczącego etykiety „Made in”. Działanie Komisji wynika z tego, że wniosek był przez lata blokowany w Radzie i został częściowo zastąpiony „pakietem towarowym”, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia (UE) 2019/1020.

Komisja ogłosiła również, że przedstawi nowy wniosek w ramach kontroli sprawności regulacyjnej i oceny funkcjonowania dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Obecnie Komisja przygotowuje ocenę dyrektywy i ocenę skutków nowego wniosku, których przedmiotem będzie między innymi związek między etykietą „Made in” a bezpieczeństwem produktów. Do dnia 6 października 2020 r. zbierane są uwagi i komentarze w ramach trwających otwartych konsultacji publicznych, stanowiących część szerszych konsultacji dotyczących programu na rzecz konsumentów: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12466-Review-of-the-general-product-safety-directive

...

BUTY Z NOWOTWOREM TANIO SPRZEDAM

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 7 września 2020 r. ukazał się artykuł pt. „Buty z nowotworem tanio sprzedam. Skarbówka znalazła sposób na Wólkę Kosowską?” autorstwa Bartka Godusławskiego.

Pan Arkadiusz Łaba, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów wyjaśnia w nim proceder nielegalnego obrotu tekstyliami lub obuwiem importowanym z Chin, Wietnamu, Turcji czy Bangladeszu.

Nielegalny handel takimi artykułami to nie tylko ogromna strata dla polskiego systemu podatkowego w związku z uchylaniem się od zapłaty VAT, ale także realne zagrożenie zdrowia konsumentów, gdyż artykuły te nierzadko zawierają szkodliwe środki chemiczne, jak chrom sześciowartościowy czy substancje CMR. Badania dowodzą, że mają one silnie rakotwórczy wpływ i mogą prowadzić nawet do bezpłodności.

...

DOŁĄCZ DO GRONA RZECZOZNAWCÓW PIPS

Jeśli: – posiadasz doświadczenie na stanowisku produkcyjnym w branży obuwniczo-skórzanej, – chciałbyś wydawać opinie w kwestiach reklamacyjnych, sporządzać wyceny, a nawet zostać w przyszłości biegłym sądowym to właśnie Ciebie szukamy! Polska Izba Przemysłu Skórzanego nadaje uprawnienia oraz tytuł Rzeczoznawcy w 5 specjalnościach: -Obuwnictwo, -Garbarstwo, futrzarstwo i odzież skórzana, -Kaletnictwo, -Maszyny i urządzenia przemysłu skórzanego, -Tapicerstwo. Szczegóły na stronie internetowej: http://www.pips.pl/rzeczoznawcy/...

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO ZA ROK 2019

Czy wiecie, w których województwach przeważają firmy z naszego sektora? Ciekawi Was, jaki typ obuwia jest najczęściej produkowany w Polsce? A może zastanawiacie się, czy da się zauważyć jakieś stałe tendencje importowe w odniesieniu do naszej branży? Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała analizę, która obejmuje: • Dane produkcyjne sektora skórzanego, • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym, • Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wyprawy skór, produkcji toreb i produkcji obuwia z podziałem na województwa w roku 2019, • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów, • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie, • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2019, • Import z Chin w latach 2018/2019. Dokładne informacje na temat opracowania pod numerem: 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl...

POSTULATY BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ PO SPOTKANIU U RZECZNIKA MŚP – 31 LIPCA 2020, WARSZAWA

Po spotkaniu w Biurze Rzecznika MŚP w Warszawie w dn. 31 lipca 2020 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała następujące postulaty, które staną się osią do naszych kolejnych działań: I.Po stronie branży: 1.rejestracja znaku towarowego (znaków towarowych) w celu promocji polskiej skóry oraz polskiego obuwia, 2.kampania podnosząca świadomość konsumencką na rzecz dokonywania odpowiedzialnych wyborów i zakupów (warunek – pozyskanie adekwatnego finansowania projektu), 3.analiza funkcjonowania tzw. rynków bezpiecznych (np. Niemcy) w kontekście nadzoru nad bezpieczeństwem konsumentów i legalnością importu, II. Po stronie organów państwa i urzędów odpowiedzialnych: 1.wzmocnienie szczelności odpraw celnych i kontroli jakości towaru wprowadzanego na rynek polski, 2.wzmocnienie systemu kontroli jakości dóbr użytkowych sprowadzanych na rynek polski z wykorzystaniem potencjału istniejących ośrodków laboratoryjnych (Sieć Badawcza Łukasiewicz), III.Działania wspólne branży i przedstawicieli organów państwa: 1.działania na rzecz pozyskania dodatkowego finansowania (funduszu celowego) na bardziej efektywne funkcjonowanie systemu kontroli nad legalnością oraz jakością produktów sprowadzanych i sprzedawanych na rynku polskim, 2.działania na rzecz zmian legislacyjnych odnośnie odpowiedzialności finansowej za wprowadzenie do obrotu produktów zawierających substancje niebezpieczne, 3.kampania informacyjna wśród posłów do Parlamentu Europejskiego na rzecz zmiany przepisów o obligatoryjnym znakowaniu towarów krajem pochodzenia – „Made in …”,...

1 2 3 52

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)