INTERNATIONAL FOOTWEAR FORUM – PODSUMOWANIE

2 lutego 2021 r., z inicjatywy European Footwear Confederation (CEC) odbyła się piąta edycja International Footwear Forum – pierwszy raz w formule online. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli 25 stowarzyszeń obuwniczych z 24 krajów z całego świata oraz dwóch prelegentów wysokiego szczebla, by omówić aktualne wyzwania, przed którymi stoi światowa branża obuwnicza. Polska Izba Przemysłu Skórzanego reprezentowana była przez Prezesa Zarządu – Marka Góreckiego oraz Wiceprezesów: Joannę Czyż i Mariusza Babrala. Centralnym punktem Forum były potencjalne kierunki ożywienia branży po kryzysie COVID-19. Prezes CEC Luis Onofre otwierając Forum zaznaczył, że w dobie pandemii koronawirusa ważne jest, aby firmy obuwnicze nadal dostosowywały się do nowej rzeczywistości, w której wyraźnie dominuje przyspieszona cyfryzacja i nastawienie na bardziej zrównoważoną środowiskowo konsumpcję. Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE pakiet naprawczy, który dotyczy także inwestycji w sektor MŚP. Denis Redonnet, Zastępca Dyrektora Generalnego i Główny Urzędnik ds. Egzekwowania Handlu Komisji Europejskiej, podkreślił istotną rolę handlu w wzmocnieniu ożywienia gospodarczego. Zdaniem prelegenta ważne jest, by nie ulegać pokusie protekcjonizmu, ale zamiast tego współpracować z globalnymi partnerami, w celu zapewnienia równych szans wszystkim graczom, w oparciu o otwartość i jasne zasady, które są kluczem do szybkiego powrotu do normalności....

CZY PRODUCENCI OBUWIA OTRZYMAJĄ RZĄDOWE WSPARCIE?

W związku z licznymi zapytaniami o stan prac legislacyjnych informujemy, iż przekazaliśmy do kancelarii Wicepremiera Jarosława Gowina pismo z prośbą o ujęcie kodów PKD obejmujących produkcję obuwia i łańcuch dostaw w programach wsparcia. Ubiegamy się też o uwzględnienie przedstawicieli polskiej branży obuwniczej w planowanych spotkaniach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego. Szczegóły w piśmie: Pismo do Wicepremiera Gowina

...

PAKT NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI DLA EUROPEJSKIEJ BRANŻY TEKSTYLNEJ, ODZIEŻOWEJ, SKÓRZANEJ I OBUWNICZEJ

Pakt Na Rzecz Umiejętności, który został uruchomiony w listopadzie 2020 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. W październiku 2020 r. odbyło się webinarium z udziałem CEC, Euratex i Cotance, aby przybliżyć tę inicjatywę i zamiar złożenia propozycji Paktu na rzecz umiejętności dla branż TCLF w oparciu o prace przeprowadzone w ramach Blueprint Skills4SmartTCLF 2030 ” (2020 10 20 Skills Agenda and Pact for Skills_CEC presentation Final).

Europejska Konfederacja Obuwnicza CEC została zaproszona przez Komisję do oficjalnego ogłoszenia Paktu na rzecz umiejętności między zainteresowanymi stronami z branży TCLF w dniu 16 marca 2021 r. Z tej okazji Komisja zorganizuje obrady okrągłego stołu, podczas których komisarz Thierry Breton, odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne rynku UE i komisarz Nicolas Schmit, odpowiedzialny za miejsca pracy i prawa socjalne, spotkają się z partnerami społecznymi TCLF, prezydencją portugalską i przedstawicielem VET, aby omówić priorytety dotyczące inwestycji w podnoszenie kwalifikacji / przekwalifikowywanie przedsiębiorstw TCLF. Wyniki / informacje zwrotne z okrągłego stołu zostaną uwzględnione w krajowych planach naprawy firm w związku z pandemią Covid, które określają priorytety działań i przydział budżetu, które państwa członkowskie UE zobowiązane są przedłożyć Komisji w kwietniu.

...

RAPORT O STANIE POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZEJ

Przepraszamy, ale nie masz uprawnień do tych treści.

Jeśli jesteś członkiem PIPS zaloguj się, aby uzyskać dostęp.
Jeśli nie jesteś członkiem PIPS a chciałbyś uzyskać dostęp do treści premium, skontaktuj się z PIPS i dowiedz się, co należy zrobić, aby przynależeć do Izby.

zaloguj się

1 2 3

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)