SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019

DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA IMPORTU OBUWIA STANOWIĄCEGO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA KONSUMENTA

 Do Polski rocznie importuje się około 214 mln par obuwia.  Głównym kierunkiem pochodzenia tych dostaw są: Indie, Pakistan, Bangladesz, Indonezja, Wietnam, Chiny oraz inne gospodarki wschodzące.

Niski poziom cenowy większości tego rodzaju obuwia może wskazywać, że użyte do ich produkcji materiały są: bardzo niskiej jakości, niewiadomego pochodzenia, nie spełniają norm w zakresie zawartości szkodliwych substancji lub nie zostały przebadane w tym zakresie. Wątpliwa pozostaje też kwestia konstrukcji i technologii tych wyrobów (np. niedostosowane do cech antropometrycznych Polaków).

Skutki dla konsumenta i rynku to przede wszystkim:

-Ryzyko występowania związków chemicznych zabronionych na terenie UE. Niektóre z tych substancji mają działanie rakotwórcze, mogą wywoływać alergie i podrażnienia oraz działać szkodliwie na rozrodczość człowieka.

-Konieczność ochrony środowiska naturalnego przed napływem towarów generujących odpady trudne do utylizacji.

-Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej konkurencji na rynku krajowym,

-Bankructwo polskich firm zagrożonych działaniem nieuczciwej konkurencji.

W dniu 14 marca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego,

...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)